Em nhân viên môi giới nhà đất chiều khách hàng

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • Server #1
  • Server #2
  • Zoom +
  • Light Off

Em nhân viên môi giới nhà đất chiều khách hàng, do tính chất công việc em được tiếp xúc với rất nhiều người trong một ngày mà toàn là những người có tiền mới tìm đến em để nhờ em tư vấn nhà cửa và vì em có khuôn mặt xinh đẹp dáng người gợi cảm nên cũng rất hay được những đại gia đó rủ đi chơi và hứa cho em tiền, đang cần tiền nên cứ ai trả giá cao là em đi và lần này cũng không ngoại lệ.